Монгол Базальт компаний хэрэгжүүлж байгаа төслүүд

Базальт чулуун мяндсан утас High Tech үйлдвэрийн төсөл

-Базальтан арматур

-Базальтан мяндсан утас

-Базальтан мяндсан утсан торлог уусгэгч хэрчсэн утас

-Базальтан мяндсан утсан хийн баллон

-Базальтан мяндсан Геотекстиль

Ширмэн Базальт хавтан High Tech үйлдвэрийн төсөл

Базальт чулуун Landscape төсөл

Их хотын дуу чимээг шингээх, тусгаарлах  хана, Хурдны замын хаалтын төсөл

Гидропоник хөрсгүй технологийг ургамал, хөдөө аж  ахуйд ашиглах төсөл

Basaltwool брэндийн чулуун хөвөн Гэр дуллалга төсөл

© Монголбазальт ХХК.  Email: monbasalt@rockwool.mn  Утас: 70282189, 70170208, 99076694, 99076691, 990766995,  99026691